Vårt arbetssätt

Konceptor skräddarsyr lösningar och arbetssätt som passar just ditt företag. Vi strävar efter att hitta samarbetsformer som är kostnadseffektiva och skapar mervärde för dig som kund.
Rådgivning med stort engagemang är en viktig byggsten i vårt samarbete med dig som kund.

Vi kan aktivt ta del i skötseln av ditt företag genom att ta hand om hela redovisningen, löner, betalningsrutiner, faktureringar, bokslut och årsredovisningar etc och följer upp utfallet av redovisningen tillsammans med dig som kund. Vi planerar och budgeterar tillsammans med dig det kommande året. Vi är aktiva så att din privatekonomi påverkas på bästa möjliga sätt av ditt företags utveckling.

Vi vill växa och utvecklas tillsammans med dig som kund!