Redovisning

Ordning och reda på redovisningen är en förutsättning för framgångsrik verksamhet. Vi hjälper dig att skapa effektiva och enkla rutiner för din redovisning, bokföring och ekonomihantering. Våra redovisningskonsulter ger dig en personlig kontakt som arbetar fram just de ekonomirutiner som passar ditt företags situation. Du bestämmer själv vilka delar vi ska ansvara för och hur mycket du själv tar hand om. På så sätt kan du styra din ekonomifunktion och dina kostnader efter behov.

Vi arbetar med alla storlekar av företag och är väl insatta i aktuella regelverk.

Alla våra uppdrag utförs eller kvalitetssäkras av auktoriserade redovisningskonsulter och vi följer svensk standard för redovisningstjänster, Reko i våra redovisningsuppdrag.

Vi hjälper dig/er med

  • Redovisning
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Deklaration och skatt
  • Analys av företagets siffror
  • Affärsplan
  • Löpande avstämningar
  • Lönehantering
  • Ekonomifunktion
  • Ekonomichef att hyra