Redovisning & ekonomi

Vi kan hjälpa er med enstaka delar eller vara er kompletta ekonomiavdelning beroende på era behov. Ni lägger fullt fokus på er kärnverksamhet medan vi avlastar er. Vi tar hand om och sköter ekonomifunktionen utan att ni behöver ta ansvar för en anställd som sköter denna för verksamheten viktiga funktion.

Som auktoriserade redovisningskonsulter följer vi riktlinjerna för Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

 • Hjälp och rådgivning vid olika bolagstjänster ex nybildning av aktiebolag
 • Löpande redovisning av samtliga inom verksamheten förekommande affärshändelser.
 • Fakturering och hantering av kundreskontra, vi sköter delar eller helheten utifrån vad som behövs för att bäst passa era nuvarande behov
 • Leverantörsreskontra, vi sköter delar eller helheten utifrån vad som behövs för att bäst passa era
  nuvarande behov
 • Lönehantering
 • Upprätta kontrolluppgifter för utbetalda löner samt övrig rapportering.
 • Månadsavstämningar/bokslut och upprättande av skattedeklaration avseende mervärdesskatt,
  arbetsgivaravgifter och innehållen skatt på lön.
 • Avslutande av bokföringen med upprättande av bokslut, årsredovisning, bokslutsrapport och
  inkomstdeklaration.
 • Vi tar ansvar för hela bokslutsprocessen inkl kontakter med bolagets revisor för revisionen.
 • Koncepter hjälper också gärna till med myndighetskontakter.