201412181418895185xUQv7moN201412181418895195stx1BAVB201412181418895222mC3ey4wn
Våra tjänster Kontakta oss

Bokslutstider !

Det är roligt att så många väljer Konceptor som samarbetspartner. Redan nu känner vi att våren kommer att bli fullbelagd med alla våra kunders bokslut och deklarationer. Därför uppskattar vi extra mycket om du är ute i god tid med material och underlag. 


Erbjudande

Vi erbjuder dig som ny kund 1 timmes fri rådgivning.
Vi tycker det är viktigt att vi lär känna varandra innan
ett eventuellt uppdrag. Vi erbjuder därför ett fritt
första möte där vi går igenom förutsättningarna.
Detta är helt utan förpliktelse för dig.
Erbjudande →

Kontakta oss

Konceptor online

Här hittar du våra online tjänster såsom

Fortnox
Hyker
Oxceed

Konceptor online →

Välkommen till Konceptor AB

Vår affärside: "Tillhandahålla rådgivning och redovisningstjänster av hög kvalité med stort engagemang"

Konceptor är din samarbetspartner inom rådgivning och redovisning. Vi är en väletablerad redovisningsbyrå med verksamhet sedan 1985. Våra medarbetare har lång erfarenhet och vi medlemmar i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, och arbetar i enlighet med god redovisningssed. Detta innebär att arbetet bedrivs enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Våra kunder, som finns i olika branscher hjälper vi med allt från löpande redovisning, bokslut, årsredovisning och deklaration. Vi arbetar också aktivt med kvalificerad rådgivning som rör skatter, generationsskiften, företagsöverlåtelse, försäkringsfrågor, datafrågor, ekonomistyrning mm.